Onze geschiedenis

Home > Over ons > Geschiedenis > Uitgebreide geschiedenisDirk van Staalduinen begon in februari 1919 met het vervoer van goederen per paard & wagen. Hij bracht in die tijd regelmatig groenten naar de veiling voor tuinders in het Westland. In 1952 namen zijn zoons Koos en Dirk de zaken over. De nieuwe firma Gebr. J. en D. van Staalduinen is een feit. Naast een transportbedrijf heeft de firma ook een garagebedrijf.   

Het transport van groenten en kolen voor de tuinbouw breidde zich in de daaropvolgende jaren snel uit naar landen als Duitsland en Zweden. In de jaren vijftig neemt stookolie geleidelijk de plaats in van kolen. Er volgde een aantal hectische jaren. In de winter werd vooral stookolie getransporteerd en in de zomer groenten & stukgoed.

De opkomst van het aardgas zorgde ervoor dat er overgeschakeld moest worden naar wagens die geschikt waren voor het vervoer van smeerolie. De eerste smeeroliewagen kwam reeds in 1961 op de weg en werd gebruikt voor de distributie van smeerolie naar garages & zeeschepen. Voor dit werk waren de tot dan toe gebruikte tankwagens ongeschikt. Daarom werden in de daaropvolgende jaren alle kleine stookoliewagens vervangen door grotere, speciaal voor het vervoer van smeerolie ingerichte tankwagens. Omstreeks 1978 is het vervoer van groente afgestoten en is het bedrijf zich volledig gaan toeleggen op tanktransport.

Ook op andere gebieden zit de groei er flink in. Om aan de behoefte van verwarmde opslag te kunnen voldoen, wordt in 1969 samen met een nieuw kantoorgebouw een loods van 2.000 m² in gebruik genomen voor de (tank)opslag en het afvullen van producten. Later is nog een loods van 900 m² speciaal ingericht voor de opslag van gewasbeschermingsmiddelen. Rond 1975 is de 1e tankopslagloods gerealiseerd.De derde generatie treedt in 1985 aan: Jan van Staalduinen. Onder zijn leiding groeit het bedrijf verder en wordt het pakket aan bedrijfsactiviteiten uitgebreid met het vervoer van vloeibare meststoffen. Een toevoeging met vooruitziende blik, want anno vandaag rijden er nog altijd dagelijks vijftien speciaal aangepaste wagens om dit werk te kunnen uitvoeren.

Ter uitbreiding van het bedrijf is in 1989 een nieuwe truckwerkplaats, wasstraat en loods gebouwd. De loodscapaciteit wordt verder uitgebreid met de ingebruikname van een loods van 2.300 m² op het terrein van transportcentrum Westland.


Een nieuwe impuls krijgt het bedrijf met de komst van bedrijventerrein Honderdland in 2005. Er komt een nieuwe ontsluitingsmogelijkheid en het bedrijf - dan Staalduinen Logistics  geheten - grijpt de kans aan om de gehele locatie te herstructureren en klaar te maken voor de toekomst. Er komt 5.000 m² loods bij met vier docks, opslagtanks, stellingen, afvullijnen en een overlaadstation. Daarnaast is de bestaande smeerolieloods geheel gerenoveerd en de infrastructuur aangepast.

Ook in de jaren erna wordt er doorgebouwd. Zo is er eind 2009 gestart met de bouw van 9.000 m² loods voor de opslag en productie van zaden. De nieuw gebouwde bedrijfshallen zijn eind november 2010 in gebruik genomen.

In mei 2013 is de bouw van een 1.200 m² warehouse gestart om zodoende de opslagcapaciteit te kunnen verhogen. Door de nieuwbouw komen circa 1.995 extra palletplaatsen beschikbaar voor de opslag van diverse verpakkingseenheden, zoals IBC's, vaten en cans. In september 2013 is het nieuwe warehouse in gebruik genomen.

Eind 2013 is het startschot gegeven aan de bouw van een nieuw kantoorpand op onze thuisbasis in Maasdijk. Het nieuwe pand biedt niet alleen onderdak aan ons kantoorpersoneel, ook zijn er cursus- en instructieruimtes gecreëerd om ons personeel intern op te leiden. Samenhangend met de bouw van het nieuwe kantoorpand krijgt ook het gehele terrein een make over. Begin 2015 is het kantoorpand in gebruik genomen. Een kantoor dat voldoet aan de laatste normen op het gebied van duurzaamheid, zoals ledverlichting, zonnepanelen (219 stuks), een mos sedum dak, enz.


In maart 2015 is de bouw van een nieuwe tank- & containerterminal gestart. Deze terminal ligt op Honderdland 121 te Maasdijk en ligt schuin tegenover onze huidige hoofdingang op Honderdland 220. De terminal bestaat uit 40 opslagtanks van 110 m³ per stuk, 5 opslagtanks van 150 m³ per stuk en biedt mogelijkheden voor de opslag van (tank)containers. Door deze uitbreiding kunnen geladen containers en grotere volumes in tanks worden opgeslagen. In september 2015 is de terminal in gebruik genomen. Het gebouw heeft 400 zonnepanelen op het dak.

In maart 2017 is er gestart met de bouw van een nieuw warehouse. Het warehouse van 2.500 m² zorgt voor een uitbreiding van onze opslagcapaciteiten. Aan het warehouse is een nieuw kantoorgedeelte voor de logistieke planning gebouwd. Het warehouse en het kantoorpand is begin september 2017 in gebruik genomen.

In februari 2019 bestond Staalduinen Logistics 100 jaar. Dit jubileum wordt groots gevierd met een open dag op 28 september 2019. De middag trapt af met een bezoek van burgemeester Bouke Arends van gemeente Westland. Uiteindelijk verwelkomen we, ondanks een regenachtig begin van de middag, ruim 2.400 belangstellenden tijdens de open dag.