Geschiedenis

Dirk van Staalduinen is in februari 1919 begonnen met het vervoer per paard & wagen. In 1952 namen zijn zoons Koos en Dirk het bedrijf over. Het bedrijf opereerde toentertijd nog onder de naam Gebr. van Staalduinen en hield zich bezig met het vervoer van mest, kolen & stookolie naar tuinderijen en agrarische producten van & naar de veiling. Door de snelle opkomst van het aardgas in de jaren ’60 werden de activiteiten uitgebreid met het vervoer en de distributie van smeerolie naar garages & zeeschepen in de Benelux. Vanaf 1978 is het bedrijf zich volledig gaan toeleggen op de op- & overslag en het transport van smeerolie. In 1985 is het bedrijf overgegaan op de 3e generatie en overgenomen door Jan van Staalduinen. De bedrijfsactiviteiten zijn in 1987 uitgebreid met het vervoer en de distributie van vloeibare meststoffen ten behoeve van de substraatteelt. In 2005 heeft het bedrijf een nieuwe impuls gekregen met de komst van bedrijventerrein Honderdland. Vanaf dan gaan de ontwikkelingen hard. Zo volgen er onder andere een nieuw kantoor in 2014 en een tank- & containerterminal in 2016. Hierdoor is de tankopslagcapaciteit verdubbeld. Klik hier voor de uitgebreide versie van onze geschiedenis.