language en
language nl
Disclaimer Staalduinen Logistics B.V.

Disclaimer Staalduinen Logistics B.V.

Disclaimer

Wij betrachten uiterste zorgvuldigheid bij het samenstellen en onderhouden van onze website. Wij kunnen u echter geen enkele garantie geven inzake de juistheid, volledigheid of actualiteit van de informatie. Aan de informatie op de website kunnen geen rechten worden ontleend.

Wij behouden alle rechten voor met betrekking tot de op de website getoonde informatie en grafisch materiaal. Het is de gebruiker van deze website niet toegestaan om de informatie en het materiaal door te geven, te vermenigvuldigen, te verspreiden of openbaar te maken zonder schriftelijke toestemming van ons.

Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van pagina's van derden waarnaar verwezen wordt.

© Staalduinen Logistics B.V.